Kumpanya nga Album

Liyuan Battery Industrial Park

Liyuan Battery Industrial Park

Liyuan Battery started its work with great success

Ang Liyuan Battery nagsugod sa trabaho niini nga adunay dakong kalampusan

Liyuan battery office style

Estilo sa opisina sa baterya sa Liyuan

Liyuan Battery Office

Opisina sa Baterya sa Liyuan

Power Source Office

Opisina sa Tinubdan sa Gahum

Liyuan Battery Culture Wall

Liyuan Baterya Kultura Wall

Liyuan Culture Wall

Liyuan Kultura Wall

Liyuan battery roll core area

Liyuan battery roll core nga dapit

Liyuan battery welding area

Liyuan battery welding nga dapit

Liyuan battery testing room

Liyuan battery testing room